Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Atlas-O-3O-scale 3-rail track system

Мащаб: O (1/48)
Междурелсие: 32 mm / 1.26"
Производител: Atlas
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Atlas-O-3.lib
Последно обновен: 25 Aug 2019


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб O (1/48)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2024 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.