Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Bachmann-N-EZ/NSE-Z track system (Nickel-Silver)

Мащаб: N (1/160)
Междурелсие: 9 mm / 0.354"
Производител: Bachmann
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Bachmann-N-EZns.lib
Последно обновен: 07 Apr 2021


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб N (1/160)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2023 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.