Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

BassettLowke-OHand-made tracks (discontinued)

Мащаб: O (1/43.5)
Междурелсие: 32 mm / 1.26"
Производител: Bassett Lowke
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: BassettLowke-O.lib
Последно обновен: 08 Feb 2016

 Спряна от производство релсова система


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб O (1/43.5)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.