Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Busch-HOfFeldbahn track system

Мащаб: HOf (1/87)
Междурелсие: 6.5 mm / 0.256"
Производител: Busch
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Busch-HOf.lib
Последно обновен: 21 Jan 2016


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб HOf (1/87)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.