Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

CME-F-250F-scale flex tracks (Code 250)

Мащаб: F (1/20.3)
Междурелсие: 70.64 mm / 2.781"
Производител: Cumberland Model Engineering
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: CME-F-250.lib
Последно обновен: 25 Mar 2018


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб F (1/20.3)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2024 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.