Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

ETS-OO-scale track system

Мащаб: O (1/45)
Междурелсие: 32 mm / 1.26"
Производител: ETS
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: ETS-O.lib
Последно обновен: 21 Jan 2016


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб O (1/45)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.