Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Fleischmann-NN-scale track system (rebranded Roco-N)

Мащаб: N (1/160)
Междурелсие: 9 mm / 0.354"
Производител: Fleischmann
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Fleischmann-N.lib
Последно обновен: 23 Jan 2016


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб N (1/160)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2024 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.