Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Fleischmann-TTTurntable library

Мащаб: TT (1/120)
Междурелсие: 12 mm / 0.472"
Производител: Fleischmann
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Fleischmann-TT.lib
Последно обновен: 11 Mar 2011


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб TT (1/120)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.