Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

GarGraves-O-3-Ph-TpPhantom 3-rail, plastic and wooden ties (tin plated)

Мащаб: O (1/48)
Междурелсие: 32 mm / 1.26"
Производител: GarGraves
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: GarGraves-O-3-Ph-Tp.lib
Последно обновен: 14 Apr 2016


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб O (1/48)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.