Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Haskell-HOn3.5Narrow gauge flex-track

Мащаб: HOn3.5 (1/87)
Междурелсие: 12 mm / 0.472"
Производител: Haskell
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Haskell-HOn35.lib
Последно обновен: 18 Aug 2021


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб HOn3.5 (1/87)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2022 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.