Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Heyn-IIGauge 2 track system

Мащаб: II (1/22.5)
Междурелсие: 64 mm / 2.52"
Производител: Heyn
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Heyn-II.lib
Последно обновен: 25 Jan 2018
◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2022 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.