Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Hornby-OO-D2Dublo 2-rail track system (discontinued)

Мащаб: OO (1/76)
Междурелсие: 16.5 mm / 0.65"
Производител: Hornby
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Hornby-OO-D2.lib
Последно обновен: 27 Feb 2016

 Спряна от производство релсова система


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб OO (1/76)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2023 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.