Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

KM1-IGauge 1 track system

Мащаб: I (1/32)
Междурелсие: 45 mm / 1.772"
Производител: KM1
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: KM1-I.lib
Последно обновен: 17 Aug 2019


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб I (1/32)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2024 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.