Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

KM1-OGauge 0 track system

Мащаб: O (1/45)
Междурелсие: 32 mm / 1.26"
Производител: KM1
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: KM1-O.lib
Последно обновен: 19 Aug 2021


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб O (1/45)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2021 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.