Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Kato-N-UTUnitrack system

Мащаб: N (1/160)
Междурелсие: 9 mm / 0.354"
Производител: Kato
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Kato-N-UT.lib
Последно обновен: 05 Apr 2024

 Съдържа 3D аксесоари


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб N (1/160)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2024 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.