Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

LGB-GG-scale track system

Мащаб: G (1/22.5)
Междурелсие: 45 mm / 1.772"
Производител: LGB
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: LGB-G.lib
Последно обновен: 23 Apr 2018

 Съдържа 3D аксесоари


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб G (1/22.5)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2021 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.