Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

LUNA-HOm-ATram track system (narrow gauge, asphalt)

Мащаб: HOm (1/87)
Междурелсие: 12 mm / 0.472"
Производител: LUNA
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: LUNA-HOm-A.lib
Последно обновен: 18 Jan 2019


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб HOm (1/87)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2023 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.