Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Lego-9V9V train track system

Мащаб: Lego (1/38)
Междурелсие: 38 mm / 1.496"
Производител: Lego
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Lego-9V.lib
Последно обновен: 15 May 2018


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб Lego (1/38)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2024 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.