Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

LifeLike-HO-SPower-Loc track system (Steel)

Мащаб: HO (1/87)
Междурелсие: 16.5 mm / 0.65"
Производител: Walthers
Автор: Bruce Houck
Библиотечен файл: LifeLike-HO-S.lib
Последно обновен: 26 Jan 2018


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб HO (1/87)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2023 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.