Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

MTH-O-STScaleTrax system

Мащаб: O (1/48)
Междурелсие: 32 mm / 1.26"
Производител: MTH
Автор: Milen Peev
Сътрудници: Carl Tarrach
Библиотечен файл: MTH-O-ST.lib
Последно обновен: 23 Aug 2016


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб O (1/48)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2023 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.