Simple Computer Aided Railway Modeller



НачалоИнформация за библиотека

MTH-Std-LLionel Standard Gauge tracks

Мащаб: Standard Gauge (1/26.6)
Междурелсие: 53.975 mm / 2.125"
Производител: MTH
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: MTH-Std-L.lib
Последно обновен: 09 Aug 2019
◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2023 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.