Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Marklin-ZMiniclub track system

Мащаб: Z (1/220)
Междурелсие: 6.5 mm / 0.256"
Производител: Marklin
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Marklin-Z.lib
Последно обновен: 05 Mar 2020

 Съдържа 3D аксесоари


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб Z (1/220)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2023 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.