Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Microeng-HOn3-70Micro Engineering narrow-gauge tracks (Code 70)

Мащаб: HOn3 (1/87)
Междурелсие: 10.5 mm / 0.413"
Производител: Micro Engineering
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Microeng-HOn3-70.lib
Последно обновен: 28 Feb 2016
◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.