Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Microeng-On30-83Micro Engineering narrow-gauge tracks (Code 83)

Мащаб: On30 (1/48)
Междурелсие: 16.5 mm / 0.65"
Производител: Micro Engineering
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Microeng-On30-83.lib
Последно обновен: 28 Feb 2016


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб On30 (1/48)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2021 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.