Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

PIKO-HO-AA-track system

Мащаб: HO (1/87)
Междурелсие: 16.5 mm / 0.65"
Производител: PIKO
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: PIKO-HO-A.lib
Последно обновен: 20 Apr 2023


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб HO (1/87)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2024 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.