Simple Computer Aided Railway Modeller



НачалоИнформация за библиотека

Peco-HOm-75Narrow-gauge track system (Code 75)

Мащаб: HOm (1/87)
Междурелсие: 12 mm / 0.472"
Производител: Peco
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Peco-HOm-75.lib
Последно обновен: 20 Mar 2016


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб HOm (1/87)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2024 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.