Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Peco-O-124Bullhead track system (Code 124)

Мащаб: O (1/43.5)
Междурелсие: 32 mm / 1.26"
Производител: Peco
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Peco-O-124.lib
Последно обновен: 11 Mar 2022


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб O (1/43.5)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2023 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.