Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Peco-TT-55Finescale track system (Code 55)

Мащаб: TT (1/120)
Междурелсие: 12 mm / 0.472"
Производител: Peco
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Peco-TT-55.lib
Последно обновен: 05 Oct 2022


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб TT (1/120)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2024 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.