Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Rivarossi-HOLegacy track system (discontinued)

Мащаб: HO (1/87)
Междурелсие: 16.5 mm / 0.65"
Производител: Rivarossi
Автор: Milen Peev
Сътрудници: Davide Scarnato
Библиотечен файл: Rivarossi-HO.lib
Последно обновен: 22 Aug 2018

 Спряна от производство релсова система


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб HO (1/87)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2024 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.