Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Ross-O-3Ross Custom Switches 3-rail tracks

Мащаб: O (1/48)
Междурелсие: 32 mm / 1.26"
Производител: Ross Custom Switches
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Ross-O-3.lib
Последно обновен: 18 Jan 2017


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб O (1/48)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.