Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Roads Basic road sections

Мащаб: Всички
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: SCARM-Roads.lib
Последно обновен: 21 Jan 2016

 Универсална мащабируема библиотека

Here are some road examples in SCARM:

Read more about the roads in SCARM in the following articles:

The Roads in SCARM - Part 1 - Basic Usage
The Roads in SCARM - Part 2 - Simple Crossings & Junctions
The Roads in SCARM - Part 3 - Advanced Crossings & Junctions
The Roads in SCARM - Part 4 - Custom Crossings & Junctions
The Roads in SCARM - Part 5 - Exact Straight And Curved Parts
The Roads in SCARM - Part 6 - Railroad Crossing

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2021 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.