Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Tillig-HO/HOm-EliteStandard and narrow gauges mixed Elite tracks

Мащаб: HO/HOm (1/87)
Междурелсие: 16.5 mm / 0.65"
Производител: Tillig
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Tillig-HOm.lib
Последно обновен: 07 Sep 2020


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб HO (1/87)
ЖП макети и релсови планове в мащаб HOm (1/87)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2024 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.