Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Triang-TT-AA-type track system (discontinued)

Мащаб: TT (1/120)
Междурелсие: 12 mm / 0.472"
Производител: Tri-ang
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Triang-TT-A.lib
Последно обновен: 05 Sep 2016

 Спряна от производство релсова система


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб TT (1/120)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2023 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.