Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Walthers-HO-83WalthersTrack new tracks (Code 83)

Мащаб: HO (1/87)
Междурелсие: 16.5 mm / 0.65"
Производител: Walthers
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Walthers-HO-83.lib
Последно обновен: 13 Oct 2023

 Съдържа 3D аксесоари


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб HO (1/87)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2024 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.