Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

SymbolsSquare tiles

Мащаб: Фиксиран
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: obj_Symbols.lib
Последно обновен: 21 Apr 2018

Here is one example control panel, created with the symbol tiles in SCARM:Read more about how to use the symbols in SCARM in the following article:

How To Make Control Panels and Diagrams for your SCARM Track Plans

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.