Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоПомощ и често задавани въпросиИмпортиране и експортиране

Как се запазват образи от 3D Viewer?

Можете да запазите текущата сцена в 3D режим на преглед чрез командата “Файл” > “Снимка” или с натискане на F9. Изберете предпочитания формат на записаното изображение в диалоговия прозорец Save.


Вижте също

Как се експортира готовия макет?
Как да покажем готовия макет на другите

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.