Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоЕкранни снимки

1. Example Layout in 1/120 scale - TT (1:120), 1530mm x 730mm (60.2" x 28.7"). Click on images and see more...

       

2. Example Track Plan #1 - HO (1:87), 3760mm x 1500mm (148" x 59"). Click on images and see more...

       

3. US Urban Layout - N (1:160), 2550m x 585mm (100.4" x 23"). Click on images and see more...

       


Вижте също

ЖП Макети и Релсови Планове
ЖП макети и идеи (SCARM Blog)

◄ Начало  |  ▲ Горе

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2024 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.