Simple Computer Aided Railway ModellerGłównaPomoc, pytania i odpowiedziAdjusting Track Heights

Jak ustawić wysokość i podjazdy?

Ustawienie wysokości i profilu (pochylenia toru) umożliwia budowanie układu torowego na więcej niż jednym poziomie. Aby przystąpić do projektowania profili należy włączyć widok podniesień toru, z menu wybieramy "Widok" > "Pokaż wysokości torów". Wysokości torów są pokazane na końcach torów i ich wartości początkowe będą zerami.

Aby zmienić wysokość (bądź pochylenie) toru (lub sekcji toru), przede wszystkim tor (lub sekcja) musi być zaznaczony, a następnie będzie można wybrać żądany punkt zmiany wysokości lewym przyciskiem myszy (wysokość jest pokazana w inwersie). Nie można bezpośrednio wybrać i zmienić wysokości torów, których punkty nie zostały wybrane.

Użyj rolki myszki lub klawiszy '<' i '>' aby ustawić wysokość toru w wybranym punkcie. Przytrzymaj [Shift] by uzyskać większe zmiany kroku. Ustawienie wysokości w jednym punkcie sekcji powoduje automatyczne dopasowanie pozostałych punktów by uzyskać równomierne pochylenie profilu. Gradient pochylenia podawany jest w procentach, w kolorze zależnie od długości i kąta podjazdu: do 2.5% - zielony; do 4% - żółty, ponad 4% - czerwony. Dodatnie wartości reprezentują podjazd na wybraną wysokość, podczas gdy wartości ujemne reprezentują zjazd w dół. Przypominamy, że zalecana MAX wartość pochylenia toru (w realu) wynosi 2.5%.

To review the gradients of all sloped sections in the track plan, press "L" key one or more times to toggle the track labels between Name, Number, Slope and off modes. Flat sections will be shown with zero gradient.

To set the selected tracks to the same (flat) height level, you need to select some height marker in the selection (no matter which), to adjust its height (if needed) and to press Enter – all selected tracks will receive the same height.

To raise or lower a selected section and to keep the already set gradients of the tracks, you need to select some height marker in the selection (no matter which) and while holding Alt key down, to change the height with the mouse wheel or "Increase" and "Decrease" height buttons.

For vertical transposition of all tracks and objects together while keeping the preset heights and slopes in the plan, use the “Height shift” function in the Toolbox.

If you want, you can also enter the height by use of the numeric keys. To do that, toggle the "Numeric Heights Input" button in the Toolbar. Now, when you select some height marker, you will be able to type its height value directly, using the numeric keys. Use Backspace key to delete the last digit. You can use decimal separator (',' or '.' key, depending of your locale settings) to enter the height value with precision of 0.1mm or 0.01". Note that in Numeric Height Input mode you will be unable to use '<' and '>' keys to alter the track height, but you can still use the mouse scroll wheel or "Increase" and "Decrease" height buttons in the Toolbar instead.

Wszystkie rodzaje torów mogą mieć różną wysokość, ale tylko proste, krzywe i flex-y mogą być pochyleniem, bo tylko one mogą mieć niezależne wysokości na obu końcach. Aby ustawić identyczną wysokość dla wszystkich punktów w wybranej sekcji toru, wybierz jeden z punktów, ustaw żądaną wysokość i naciśnij klawisz [Enter]. Użyj przeglądarki 3D, aby zobaczyć ukształtowanie profilu - program automatycznie wstawia wymagane podpory dla punktów z wysokością większą niż zero.

Uwaga The heights are set according to the level of the baseboard (table) and are measured to the base of the tracks.

Uwaga Począwszy od wersji 0.8.4, gradienty pojawiają się domyślnie w procentach (a nie promilach). Zmiana jednostki jest dostępna w menu "Narzędzia" > "Ustawienia..." na karcie "Wymiary" > "Pochylenie", gdzie można wybrać między Procent (%), a Promile (‰). Stosunek "procenty / promile" wynosi 1:10, a więc 1% = 10 ‰.


Zobacz także

How To Create Tunnel Under The Base Level
How To Create Hills And Valleys
How to use the Toolbox?

 

◄ Główna

© 2010-2021 by Milen Peev. All rights reserved. Use at your own risk!
All mentioned brands and product names are trademarks of their respective owners.
Polish translation by Artur Schwartz.